Събития

Групова кохезия – сплотеност

Posted by on 25/10/2013 at

Преди да се пристъпи към същинската обучителна част, най-важната стъпка е да се работи първоначално за формиране и сплотяване на групата от деца. Всяко дете трябва да се почувства част от общото цяло, наречено група (в детската градина)  или клас (в училище). “ Всички ние сме съученици, имаме общи проблеми, изправени сме пред еднакви предизвикателства, [...]

Джонатан Тейлър – учителят, който не може да чете

Posted by on 25/10/2013 at

Джонатан Тейлър не може да чете, но това не му пречи да е завършил колеж, университет, да пише песни и романи и… да бъде учител. “Когато разбрах, че съм дислексик, това промени коренно начина ми на живот, но не ми попречи да се занимавам с всичко, с което съм искал” Прочетете повече за негова история: [...]

Характеристики на групата

Posted by on 24/10/2013 at

  Откъс от книгата на Румен Вълев “Интерактивни методи и групова работа в гражданското в образование” Осъществяването на подoбно  общуване е възможно в рамките на ефективна групи (в нашия случай състояща се от млади хора), каквато и се стремим да създадем в процеса на гражданското образование. Нейните основни характеристики са: Членовете разбират и споделят целите [...]

Техники за работа в малки групи

Posted by on 24/10/2013 at

Откъс от книгата на Румен Вълев “Интерактивни методи и групова работа в гражданското в образование“ Повече на: http://www.openedubg.com/ Разделянето на малки групи е основна техника в груповата работа, предполагаща повече възможности за сътрудничество, за взаимодействие, за споделяне и бързо предлагане на много нови идеи. При подрастващите тази техника също дава възможност за с все още [...]

Упражнения за позитивиране

Posted by on 23/10/2013 at

                                                                                                                                                                       Откъс от книгата на Румен Вълев                                   “Интерактивни методи и групова работа в гражданското в образование”                                      Неповторим съм Всеки се опитва да опише с няколко думи или със стихче или да нарисува това, отличава от  останалите, което го прави неповторим. „Моите силни страни” Всеки се опитва да определи неща които права добре, уменията си, [...]

Упражнения за себеизразяване

Posted by on 23/10/2013 at

  Откъс от книгата на Румен Вълев  “Интерактивни методи и групова работа в гражданското в образование” Длан На лист хартия всеки очертава (рисува) контурите да дланта си. Вътре в дланта записва нещата, които другите не знаят за него, а отвън- нещата, които другите знаят за него. След това по двойки участниците споделят написаното. Напомняме, че [...]

Обучението на учителите за приобщаващото образование

Posted by on 21/10/2013 at

Автор: Лен Бартън От: http://www.cil.bg/userfiles/library/otdelni/barton_priobshtavashto_obrazovanie_2005.pdf   Обучението на учителите е ключов фактор за развитието на приобщаващо мислене и практики. В изследване по тези въпроси, основано върху опита на няколко професионални общества, Бут и колегите му (2003) разглеждат няколко сериозни проблема: До каква степен програмите за обучение на учители насърчават приобщаването в училище? От каква подготовка [...]

Препоръки за изследователски и политически дейности в подкрепа на реформите в областта на приобщаващото образование

Posted by on 21/10/2013 at

Статията е разработена от Център за приобщаващо образование по съвместен проект “ЕМБЕД”        o            Извършването на национално проучване за „Идентифициране и обучение на деца и младежи с дислексия”. Това изследване може да послужи като основа за: а) препоръки в сферата на началното и средното образование; б) препоръки за обучение на учители; в) промени в законодателството [...]

Препоръки за организация на учебния процес за деца с дислексия

Posted by on 21/10/2013 at

Статията е разработена от Център за приобщаващо образование по съвместен проект “ЕМБЕД”     o            Подготвяне на задължителен обучителен курс за учители в сферата на дислексията. Това може да се направи по различни начини – чрез вкарването на този курс в центровете за обучение на учители и директори, чрез въвеждането му в университети, чрез създаването на [...]

Софтуер за подкрепа на паметта

Posted by on 21/10/2013 at

Статията е разработена от Център за приобщаващо образование по съвместен проект “ЕМБЕД” 1. Трудно ли ви е да помните, че имате неща за правене? Има много начини да си напомните за нещо, благодарение на съществуващите технологични възможности. Например, бихте могли да сложите електронни бележки паметки на десктопа си, които да ви напомнят за важни неща, [...]