Дискусии

Как работите с децата със специални образователни потребности във вашето училище?Ще се радваме да споделите с нас предизвикателства и добри практики.

Posted on May 15th, 2013 - By admin - 13 Comments

В рубриката "Дискусии" ще задаваме въпроси, ще дискутираме и коментираме важните…

Continue Reading

Какви са ценностите във вашето училище и споделени ли са те от всички?

Posted on Jun 7th, 2013 - By admin - 12 Comments

„Да правим нещата правилно означава да свържем действия и ценности. Да свържем…

Continue Reading

Как можем да привлечем родителите, които не се чувстват част от училищната общност за по-активно участие в живота на училището и във възпитанието на децата?

Posted on Oct 8th, 2013 - By admin - 16 Comments

  Уважаеми учители, В началото на новата учебна година Ви каним отново  да…

Continue Reading

Какви методи и подходи използвате за това в класната стая да вземат участие всички ученици, а не само някои?

Posted on Oct 8th, 2013 - By admin - 10 Comments

Често децата се отнасят грубо с други деца, които не са достатъчно добри в…

Continue Reading