Документи

Прeзентации от откриващата конференция на Индекс за приобщаване:

Проф. Тони Буут, Университет в Кеймбридж, Великобритания, автор на Индекс за приобщаване – Подобряване на училищната среда и общност с Индекса за приобщаване

Д-р Артеми Сакелариадис, Център за изследване на приобщаващото образование, Великобритания  – Да учим заедно: какво от британския опит в приобщаването можем да приложим и в България

Саша Стефанович, Childpact, Сърбия – Мониторинг на приобщаващото образование в Сърбия, ролята на НПО

Да учим по европейски: Сборник статии за учители и родители или какво можем да научим за приобщаването от британския опит

Da uchim po evropejski.pdf

Ранни показатели за обучителни трудности – в помощ на педиатри, родители и учители

Dyslexia_ranni_markeri.pdf

Когато ученикът трудно чете, пише или смята – Дислексия – в помощ на учителите

BookDislexia2.pdf

Ако детето трудно чете и пише. – Специфични нарушения на способността за учене – в помощ на родителите

BookDislexia.pdf

Конвенция за правата на хората с увреждания

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Декларация от Саламанка – Принципи, политики и практики в образованието за хора със специални нужди

Salamanca_Declaration