18 СОУ “Уилям Гладстон” – гр. София

       18 СОУ е открито през 1907 година под името III държавна мъжка гимназия. Гимназията получава името на видния държавник Уилям Гладстон, издигнал глас в защита на българите през 1876 г., по време на Априлското въстание.

Първи директор на гимназията става д-р Младен Ненов Панчев – доктор по философия и един от видните дейци в сферата на образованието в България от края на XIX –началото на XX в.

            Гимназията получава признание когато през учебната 1930/1931 г. получава статут на образцова и в нея се открива Стажантски учителски институт. Той дава учителска правоспособност на студентите от специалност „Западни филологии” към СУ „Св. Климент Охридски”. От 1954/1955 г. училището е базово.

            От първите години на своето съществуване III мъжка образцова гимназия печели авторитет на реномирано средно учебно заведение. Още от основаването и в нея са назначени ерудирани учители специалисти, получили образованието си в Русия, Германия, Австрия и др. Повечето от тях са оставили диря в областта на науката, историята, културата. Между тях са Цветан Радославов, автор на текста на националния химн, проф. Константин Иванов, създал в гимназията практикума и кабинета по физика, дългогодишният образцов учител Христо Алексиев, поетът Николай Лилиев, композиторът Добри Христов, доктор Кирил Драмалиев, професорите Тоше Влахов и Найден Чакъров. За известен период сред учителите са и професор Михаил Арнаудов, литературният критик акад. Георги Цанев, Иван Андрейчин.
От 1959/60 г. съгласно Закона за по-тясна връзка на училището с живота, наименованието му става 18 средно политехническо училище. През 1975 г. в 18 ЕСПУ са разкрити първите две паралелки с разширено изучаване на френски език, а в момента на учениците се дава възможност да избират над осем езика за изучаване: английски, немски, френски, руски, арабски, китайски, японски, корейски, персийски

С решение на Столичния общински съвет от 12.05.1992 г. се възстановява старото име на училището и то става 18 СОУ „Уилям Гладстон”.

Визитната картичка на училището днес се определя и от отличната реализация на ученици от последните випуски в много сфери на културата, журналистиката и науката.

Училището се помещава в сграда, която дава възможност за пълноценно използване на пространствата и е ценна като архитектурен паметник.

Училището разполага с библиотека, която заема просторно помещение от 180 кв.м. и разполага с богат книжен фонд, възлизащ приблизително на 15500 тома от художествена, учебна и научна литература на различни езици, изучавани в 18 СОУ (английски, немски, френски, руски, арабски, китайски, японски, корейски, персийски). Във фонда на библиотеката влизат и част от книгите на Трета мъжка гимназия. Притежава историческа сбирка от 150 книги, някои от които са редки издания от 19 век, и други, написани на немски готически шрифт.

През учебната 2011/2012 година в 18 СОУ се открива Дигитален център, който разполага с 4 компютърни кабинета, един мултимедиен кабинет и работни офиси по арабски, китайски и корейски език, които създават условия за съвременно обучение по информатика и информационни технологии. Същата година  18 СОУ инвестира от собствения си бюджет близо 300 000 лева за модернизация и оборудване на училищния стол, с което се превърна в едно от училищата – пионери, които не само осигуряват здравословно хранене, но и възпитават здравословен начин на живот.

Училището разполага и със собствен логопед и съвременен логопедичен кабинет.

Българо-японският център за образователен и културен обмен отваря врати през учебната 2007-2008 година. В него се обучават ученици от японските паралелки от начален и гимназиален етап на обучение. Провеждат се и извънкласни занятия свързани с японската култура. Ежегодно в центъра се провеждат и дни на японската култура.

В училището работят 134 (сто тридесет и четири) педагогически специалисти.