4 ОУ “Проф. Джон Атанасов″ – София

Кратка история на 4 основно училище „Проф. Джон Атанасов”, гр. София

 Училището е основано на 1.09.1975 г. През месец декември същата година получава името „Никола Йонков Вапцаров”. В продължение на 10 години е основно училище.

На 01.09.1984 г. училището става ЕСПУ, а през следващата 1985 г. завършва първият випуск с разширено изучаване на руски език.

От 2004 г. училището отново става основно. Същата година приема името „Проф. Джон Атанасов”.

Независимо от промените, които настъпват в годините училището е известно с амбициозни, компетентни и квалифицирани преподаватели.

Благодарение на техния всеотдаен труд ученици от училището са достигали успехи на олимпиади до ниво национален кръг: по руски език – Галина Георгиева, география – Деница Мутафова, Петър Цанков –астрономия.

Ежегодни са успехите в областта на математиката – участия и отличия на конкурси, олимпиади, изпити.

Училището ни е едно от първите, активно заработили за приобщаване на деца със специални образователни потребности. Педагогическият ни колектив и до днес работи с желание и успех за обучението на тези деца.

На преподавателите помагат ресурсен учител, логопед и психолог.

Не забравяме, че за правилното развитие на учениците ни е необходим и спорт. За това да сме достойно представени се грижат трима колеги и наши отбори са побеждавали на междуучилищно и градско ниво – бейзбол, футбол, баскетбол, волейбол, шах.

Редовно се организират „зелени, бели и сини” училища.

За разнообразният живот в училище доказва и големият брой участници в проекта „Успех” – 21 групи с 278 ученика.

В училището има 4 компютърни кабинета, а също се работи и съвременните технологии – интерактивна дъска и „Енвижън”.

Обръщаме внимание на деца и родители за ползата от изучаване на чужди езици. За това съдействат преподавателите по английски, испански и руски език. От три години в училище се работи по проекта „Фароглобал”. Вече два пъти имахме студенти от Испания, които заедно с нашата колежка работиха за ограмотяването на учениците ни. Контактът с носители на езика обогати и разнообрази живота им в училище. Посланикът на Испания ни гостува лично и се убеди, че това наистина е така – забавлява се заедно с малките ни ученици по време на гостуващ испански театър.

В 4 основно училище има активно работещо настоятелство, подпомагащо педагогическия колектив в работата с учениците.

От 12 години в училището се работи и за нравственото възпитание на децата чрез предмета религия. Практиката показва, че това е един силен морален фактор, който влияе положително върху поведението и взаимоотношенията учители–ученици и ученици –ученици. Вече 5 години сме базово училище към Богословски факултет на Софийски университет. Фондация „Приятели на България” дари на училището книги, подходящи за този вид обучение.

Получаваме одобрение от 8 РУ на МВР за успешна работа по превенция и работа с учениците за нисък брой противообществени прояви. За последните 10 години нямаме дори една такава.

Активната работа на колектива продължава и се надяваме да има и други срещи, на които ще се радваме да споделим опит.