Индексът в Англия

Приобщаване на децата със специални образователни потребности в общообразователните училища във Великобритания

Център за изследване на приобщаващото образование, Великобритния  http://www.csie.org.uk/

 

Всяко дете има право на подходящо образование в общообразователното училище в областта, където то живее. Правото на приобщаващо образование е изрично заложено в член 24 (Образование) на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2006). В Обединеното кралство включването на деца със специални потребности в общообразователните училища официално започва от начлото на 80-те години. Последвалите правителства, обаче са критикувани, че неправилно използват ресурсите на тази политика, че липсва политическа воля за утвърждаването й, както и за запазването на законова рамка, която представя приобщаващото образование като недостъпно за някои ученици.Това е като да си купиш  билет за пътуване, но да заключиш вратата, от която ще трябва да излезеш.

25 години след като е стартирал процесът на приобщаване във Великобритания, включването на всички ученици все още изглежда трудно. Някой очаквал ли е обратното? Разбира се наличието на специални училища е далеч по-удобно за образователната система. Деца, които се нуждаят от допълнително време с учителите, са премествани в специалните училища. Истинският въпрос, ако вярваме, че приобщаването е правилното нещо, което трябва да се направи, е как всъщност то да започне да се случва?

Приобщаването на децата със специални образователни потребности не е лека задача, но ние се надяваме, че посетителите на този сайт виждат това като предизвикателсво, което биха искали да преодолеят.

Училищата, които са се заели с предизвикателство да развият приобщаваща среда, която да е от полза за всички деца, намират за полезно следното:

Поощряващо отношение   Приветстващ и подкрепящ подход   Планиране в перспектива   Добро ръководене   Консултации с ученици и родители   Ефективни работни срещи и обучения   Добри връзки с организации извън училището   Редовно преглеждане и оценяване на измененията

Ценностите в нашето училище – идея от Норич

Нашите ценности са тези, на които можем да се опрем в трудни ситуации в живота и работата. Те ни помагат да решим как да постъпим, да решим как да продължим, как да направим следващата крачка. Те са винаги с нас. Много често ние не мислим за тези наши силни страни, добри принципи и практики като за ценности. Не ги отчитаме като такива, но осъзнаването им е един възнаграждаващ процес на себепознаване.

Ценностите на училището са основополагащи за работата по Индекса за приобщаване. Те са ресурсите, върху които училището стъпва, за да се идправи срещу предизвикателствата и да осъществи желаната промяна към по-добро.

На снимките виждате табла от едно училище в Норич, Великобритания, което се гордее със своите ценности и е избрало да ги изложи на показ пред всички- учители, родители и деца.

Наред със забавните синмки от училищния живот са изброени и ценностите. Ето някои от тях:

Ние се стремим нашите деца да бъдат етични, което означава, че те ще:

•       Бъдат силни, честни и ще имат чувство за справедливост

•       Бъдат настоятелни и ще имат куража да отстояват нещата, в които вярват

•       Знаят, че всички ние имаме обществени и глобални отговорности

Ние се стремим нашите деца да поемат рискове, което означава, че те ще:

•       Посрещат непознати ситуации с увереност

•       Имат независим дух да изследват нови роли, идеи и стратегии без страх от провал

Ние се стремим нашите деца да могат да комуникират, което означава, че те ще:

•       Разбират и изразяват идеи и информация уверено и с творчески подход

•       Използват богат език и многообраие от начини на комуникация

Ние се стремим нашите деца дабъдат с отворено съзнание, което  означава, че те ще:

•       Разбират, че различните хора и култури имат различни принципи и ценности

•       Разглеждат проблемите от различни перспективи

А Вашето училище формулирало ли е своите ценности, към които учители, ученици и родители да се стремят?

Надяваме се да сме ви вдъхновили да го направите!

Оттам насетне, пътят е по-лесен, защото целта е ясна!

10-те неща, който ще направят занятията в училище успешни

Важно е занятията в училище да бъдат полезни и успешни както за  учителите, така и за учениците. В гимназията Броудленд, Норич,  Великобритания, учителите и техните ученици взаимно са разработили  списък от 10 пункта, които гарантират, че един учебен час е успешен. В  края на часа учителите и учаниците заедно оценяват проведеното занятие  по създадения от тях списък. Ето го:

10-те неща, който ще направят занятията в училище успешни

От учителите, за учителите

1. Споделяйте каква е целта на урока с учениците и им го припомняйте по време на занятието.

2. Уверете се, че както вие, така и учениците, сте напълно наясно кои са основните умения, необходими за всяка една учебна дейност да бъде изпълнена успешно.

3. Включвайте в часа си стимулиращи дейности, които са своеобразно предизвикателство за всички ученици, но също така са съобразени и с техните индивидуални потребности.

4. В началото на урока обяснете общата картина и дайте представа за това, защо ни е необходим днес точно този урок, каква е неговата връзка с онова, което сме учили по-рано.

5. Включете използването на разнообразие от целенасочени дейности като ясно задавате времето, за което трябва да бъдат изпълнени. Уверете се, че редувате активни сесии и такива, фокусирани върху самото учене, като ги комбинирате с многократни възможности за учениците да се включат в темата.

6. Използвайте групова работа, работа по двойки и индивидуална работа. Организирайте групите и двойките по различни начини.

7. Използвайте разнообразни начини за оценяване, за да имате постоянна обратна връзка за това, което се научава или да адаптирате урока, ако е необходимо. Включете и различни техники за задаване на въпроси.

8. Бъдете ясни когато обяснявате какви са вашите критерии за успех, уверете се, че и на учениците им е ясно, така, че ученето да бъде достъпно за всички и да отбелязват всеки свой успех.

9. Създайте позитивна среда с високи очаквания по отношение на ученето и поведението на учениците.

10. Винаги се обръщайте към учениците по име.

10-те неща, който ще направят занятията в училище успешни

От учениците, за учениците

1. Уверете се, че разбирате за какво става дума в урока и какво ще научите вие.

2. Винаги опитвайте и използвайте своите умения за четене, писане, дискутиране и слушане, научени по време на занятията по всички предмети. Опитайте се да учите по най-добрия начин, по който можете.

3. Подхождайте към всяка учебна дейност като си поставяте цел и се придържайте към нея, дори и нещата да изглеждат на пръв поглед трудни.

4. Задайте си въпроса – как всеки един урок е свързан с научените от мен знания и уменията, които съм придобил по време на предишни занятия.

5. Бъдете подготвени да учите уроците си по различни начини, индивидуално или в група, като използвате Интернет, като бъдете креативни или просто като отделяте повече време за писане и четене.

6. Ако работите в група или по двойки, уверете се, че вие участвате също толкова, колкото и всеки един от останалите. Не оставяйте някой друг да върши и вашата работа.

7. Помислете за усилията, които сте вложили в ученето и ги оценете. Направихте ли най-доброто, на което сте способни? Кое беше наистина успешно? Защо? Има ли нещо, което трябва да се опитате да направите по-добре? Знаете ли как да подобрите процеса на учене?

8. Отпразнувайте своя успех и този на съучениците си.

9. Уверете се, че сте готови и имате желание за учене. Вашето поведение ще позволи както на  вас, така и на другите от класа да учат по-лесно.

10. Вземайте участие поне веднъж по време на часа, като това включва задаването и на поне един въпрос всеки път.

Кръг на избора за справяне с агресията и тормоза между учениците

Агресията и тормозът между учениците са сред основните предизвикателства в училище. Едно от училищата в Норич, Великобритания, е разработило т.нар. кръг на избора (на снимката)- възможни взаимосвързани начини на реакция при възникване на проблем, към които децата могат да прибегнат, когато има нужда.

Ето част от тях, както са описани в схемата:

1. Брой до 10 и се успокой

2. Започнете друга игра

3. Поискай съвет от възрастен

4. Извини се

5. Стиснете си ръцете

6. Тръгни си

7. Кажи му/й/им да спрат

8. Направете среща на класа

Тази добра училищна практика е свързана пряко с дейностите, осъществявани по Индекса за приобщаване, и по-специално Измерение А: Създаване на приобщаващи култури. Индикаторът, който най-добре отговаря на този тип предизвикателство е А1 3- Децата си помагат.

Приложението на Индекса в Англия, предимствата на методиката и предизвикателствата

През месец септември 2012 г. екипът на Център за приобщаващо образование посети училища в област Норфолк, Обединено кралство, за да се запознае с приложението на третото издание на Индекс за приобщаване. Директорите на училищата се съгласиха да направят специално обръщение за своите колеги в България, относно приложението на Индекса в своята работа, предимствата на методиката и предизвикателствата, които срещат.