(English) Special schools have been specifically set up to cater for the needs of disabled children. Why deprive these children of such tailor-made provision?


Many of today’s special schools have evolved out of Health-managed Junior Training Centres, which were themselves set up at a time when disabled people were mostly seen as defective and/or objects of pity. Today many of these institutions remain, but the mentality that created them is increasingly called into question: as social values progress and people with unusual bodies or minds are increasingly appreciated and respected as people, it makes little social, educational or moral sense to maintain separate educational institutions for a small minority of children. At a time when personalised learning is a strong feature of mainstream schooling, there is no reason why tailor-made provision has to take place in separate institutions. CSIE suggests that with creative use of resources, including human resources, this question can be turned on its head: why deprive disabled children of the opportunity to grow up, learn and develop with their peers?

Posted in Събития by admin. Коментарите са изключени

(English) How to Handle Discipline for the Individual and Classroom

Posted in Събития by admin. Коментарите са изключени

Общи правила при общуване с хора с увреждания

 

От Книжката, издавана от Център за независим живот „Обучения за всички”, повече на www.cil.bg


Всички ние имаме еднакви права и задължение да зачитаме правата на другите!

Ако мислите, че човекът с увреждане има нужда от помощ , попитайте го кой е най- добрият начин да му окажете съдействие. Всеки човек познава нуждите си и ще ви каже как вашата помощ може да му бъде най-полезна.

Самият  човека с увреждане е най- добрият ви съветник – дайте му възможност да ви обясни дали се нуждае от нещо и от какво точно. Не се притеснявайте да попитате какво и как можете да направите, каква помощ да предложите, какъв начин за комуникация да използвате .

Не задавайте въпроси за увреждането или за неговата причина – ако човекът пожелае  той – сам ще ви разкаже

Отнасяйте се с хората с увреждания като с равни, защото те са такива. Не се нужно да демонстрирате съжаление или удивление, когато видите човек с увреждане.

Питайте, преди помагате!  Не се задължително човекът непременно да се нуждае от помощ. Ако има нужда от  такава, той ще ви каже. Слушайте внимателно какви указания ви дава човекът за най – добрият начин да му окажете съдействие.

Говорете директно на човека – Дори ако ползва асистент, преводач или куче-водач, винаги се обръщайте директно към него, а не към придружаващия го. Например, не питайте асистента Тя/той  кафето със захар ли го пие? Питайте човека.

Ако искате да направите повече  – Винаги когато ви се удаде случай   разпространявайте разбирането за хората с увреждания като за равни.

Posted in Събития by admin. Коментарите са изключени

Какво е добре да знаем, когато общуваме с човек със затруднение в научаването


От Книжката, издавана от Център за независим живот „Обучения за всички”, повече на www.cil.bg

- Хората със затруднения при четене (например, с дислексия), срещат трудности при четене на текстове. Ако общувате с човек с такова затруднение, не препоръчително да му изпращате писмена информация (например , писмо или други документи) , а му се обадите или да се срещнете с него.

- Не се изненадвайте, ако някой ви помоли да напишете нещо, което сте казали и което според вас е лесно за разбиране. Някои от хората със затруднения в научаването възприемат информацията  по- лесно, когато тя е в писмен вид.

- За някои хора със затруднения научването може да е необходимо повече време, за да вземат решение, бъдете търпеливи и спокойно изчакайте човека.

- Когато искате да попитате или да получите информация за нещо, е добре да имате предвид, че при някои хора със затруднения в научаването е необходимо да задавате неутрални въпроси или да повторите въпроси по различен начин, за да сте сигурни, че сте получи вярна информация.

 

Posted in Събития by admin. Коментарите са изключени

Какво е добре да знаем, когато общуваме с човек, който има затруднение в говора


От Книжката, издавана от Център за независим живот „Обучения за всички”, повече на www.cil.bg

- Слушайте внимателно и търпеливо, ако говорите с човек със затруднения в говора.

- Избягвайте да довършвате неговите изречения или да го прекъсвате, без да сте разбрали какво ви казва.

- Ако не  успеете  да разберете какво ви казва човекът, попитайте. Не се преструвайте, че разбирате.

- Ако не сте сигурен, че сте разбрал точно, кажете какво сте разбрал, за да може човекът при необходимост да ви поправи или да поясни.

- Ако искате да научите повече и по – подробна информация за етикета при общуване, както и за правилата при работа с групи, в които има и хора с различни увреждания, вижте изданието на Център за Независим Живот „Обучения  за всички – Наръчник за обучителя” или какво трябва да знаем, когато организираме и провеждаме обучения, които участват  и хора с увреждания“.

Posted in Uncategorized by admin. Коментарите са изключени

Какво е добре да знаем, когато общуваме с човек със слухово увреждане


От Книжката, издавана от Център за независим живот „Обучения за всички”, повече на www.cil.bg

- Когато искате да привлечете вниманието на човек със слухово увреждане докоснете  го по рамото или махнете с ръка в полезрението му.

- Ако говорите с човека със слухово увреждане, не му крещете и не викайте в ухото му. Хората със слухови увреждания обикновено могат да четат по устните и да се ориентират по изражението на лицето ви. Ако не сте сигурни, че човекът  ви е разбрал – напишете  му бележка. Добре е винаги, когато общувате с човек със слухово увреждане, да имате под ръка лист и химикалка.

- Добре е да попитате човека със слухово увреждане кой е най – добрият начин да си общувате – дали той ползва жестомимичен  език, дали чете по устните или предпочита да си пишете бележки.

- Говорете директно на събеседника си, дори да присъства преводач. Винаги осъществявайте зрителния контакт с човека с увреждане, а не с преводача.

- Не говорете на човек със слухово увреждане зад гърба му или отстрани. Старайте се той да вижда добре лицето ви.

- Когато в присъствието на човек със слухово увреждане се използват устройства, които имат звукова сигнализация (телефона, звънец) е добре да уведомите човека  лично.

- Добре е да не говорите дълго без прекъсване, без да се уверите, че събеседникът ви е разбрал всичко (особено в случаите, в които се използва четене по устните).

- Ако срещнете човек, който е едновременно и със слухово, и със зрително увреждане, може да се окаже, че единственият  начин да си говорите с него е ако пишете главни печатни букви с показалеца си по дланта му.

Posted in Събития by admin. Коментарите са изключени

Нашите предложения за игри в група с по-големите ученици, за раздвижване и подобряване на концентрацията

От Книжката, издавана от Център за независим живот „Игри за всички”, повече на www.cil.bg

Нашето изречение

Цел: Участниците да се раздвижат и забавляват.

Кога се използва:  по всяка време, особено в началото на сутрешна или следобедна сесия.

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали: самозалепващи се листчета, маркер и празен лист за флипчарт

Време:  15 до 20 минути.

Описание:

1.      Раздайте на участниците по едно самозалепващо се листче и ги приканете да напишат една  дума – съществително, прилагателно, глагол, която отразява неговите/ нейните очаквания за деня.

2.      След като всеки напише своята думи ги помолете да залепят на флипчарт листчетата.

3.      Приканете участниците да ви съдействат да направите едно изречение, като използват част от залепените листчета. Разместете  листчета, по начина, който ви предлагат участниците.

4.      След това прочетете изречението и залепете флипчарта в залата.

 

 

Нещо  за ядене

 

Цел: Участниците да се забавляват.

Кога да се използва : 10 до 30  по всяка време, особено в началото на сутрешна или следобедна сесия.

Размер на групата: не са необходими.

Време:  10 до 15 минути

 

Описание:

1.Помолете всеки участник каже как се чувства под формата на ядене, добре е да не  повтарят вече казани други гозби

2. Запишете „ менюто за деня“ – това, което казват участниците.

 

 

Две истини и една лъжа

 

Цел: участниците да се концентрат и забавляват

Кога да се използва:  по всяка време, особено в началото на сутрешна или следобедно сесия .

Размер на групата: не се необходим

Време:  15 до 30 минути  в зависимост от броя на участниците

 

Описание:

1.      Предложете на всеки участник да си помисли за три неща за себе си две от които трябва да си истина и една – лъжа

2.      Всеки участник трябва да каже трите неща за себе си, а останалите участниците трябва да предположат от тях не е истина.

 

 

Колкото повече, толкова повече

 

Цел: участниците да се концентрират и забавляват

Кога да се използва:  по всяка време, особено в началото на сутрешна или следобедна сесия.

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали: едно или две рула тоалетна хартия, в зависимост от броя на участниците.

Време:  15 до 30 минути  в зависимост от броя на участниците

 

Описание:

1.      Подайте на участниците руло тоалетна хартия с пояснението, че всеки трябва да си вземе толкова хартия, колкото смята че са му необходими.

2.      След като всички участниците  са взели толкова, колкото им трябва обяснете, че за всяко парче тоалетна  хартия, което са взели, трябва да кажат пред останалите един факт за себе си.

3.      Приканете участниците да споделят необходимия брой факти за себе си пред останалите, добре е да не приключвате упражнението, преди всеки да се е изказал.

4.      Варианти: вместо тоалетна хартия, можете да използвате бонбони.

 

Моят ъгъл

Цел: участниците да се раздвижат и забавляват.

Кога да се използва: по Всяко време, особено в началото на сутрешна или следобедна сесия.

Размер на групата:  10 до 30 участника

Материали: не се необходими.

Време: 15 до 40 минути

Описание:

1.      Помолете участниците да станат и да направят голям кръг като всички се държат за ръце.

2.      Предложете им всеки да си набележи един от ъглите в залата, без да казва на другите, и да се опита, при сигнал да ги заведе към неговия ъгъл, без да се пускат ръцете и без да се нарушава кръгът.

3.      Дайте сигнал за начало на упражнението и наблюдавайте какво ще се случи.

 

Бележки за обучителя: Обикновено първата реакция на хората е всеки да тегли към своето място, вместо да се кооперира с другите и да се стигне до всички ъгли по взаимно съгласие.

 

4.      След няколко минути предложете на участниците да се върнат по местата си и обсъдете кой как се е чувствал по време на упражнението.

 

Posted in Събития by admin. Коментарите са изключени

Ето няколко оригинални идеи за опознаване на учениците и за изразяване на това, което те са, което обичат

От Книжката, издавана от Център за независим живот „Игри за всички”, повече на www.cil.bg

                                   Моите любими занимания

Цел: участниците да се запознаят помежду си.

Кога да се използва: В началото на обучението

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали: листове флипчарт и маркери според броя на участниците .

Време: 2 до 45 минути в  зависимост  от броя на  участниците.

Описание:

1.Предложете на участниците да нарисуват себе си, вършейки любимото си занимание.

2. Разделете участниците по двойки (добре е хората в двойките да не  се познават). Всеки участник трябва да обясни на партньора  си своята рисунка и защо това, което е нарисувал, че прави му доставя удоволствие.

3. След това, приканете всяка двойка си избере друга двойка  и до повторят  обяснението на рисунките си. Това може да бъде продължено, докато прецените за необходимо.

Въпроси за обсъждане в голяма група:

-          Разнообразието от неща, които участниците в групата обичат  да правят

-          Различията в забавленията според  пола на човека

-          Какво участниците са научили за себе си и другите?

Животни, растения и предмет

Цел: участниците да се запознаят помежду си и да разберат повече за се бе си и за другите членове на групата

Кога да се  използва: В началото на обучението

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали: листове за флипчарт и маркери

Време: 20 до  50  минути , в зависимост от броят на участниците.

Описание:

1.                  Разделете участниците на три групи с броене 1,2, и 3

2.                  Помолете участниците да нарисуват следното ( според групата, в която са ):

 -          За  участниците в група с номер 1: Представете своята личност чрез рисунка на животно.

-          За участниците в група с номер 2: Представете своята личност чрез рисунки на растение.

-          За участниците в група с номер 3: Представете своят личност чрез рисунки на предмет.

3.                  Приканете всеки участник да представи своята рисунка пред останалите в групата.

4.                  Предложете на участниците  да напишат името си в горната част на рисунката. Залепете

флипчартовете с рисунки на стените.

Въпроси за обсъждане в голямата група:

-          Какво ново разбрахте себе си и за другите?

-          Как  възприемате сега включването си в този група?


Намери някой

Цел: участниците от голямото група да се разделят по двойка и случаен начин и да научат  повече един за друг.

Кога  да се използва: преди упражнение за работа по двойки

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали:  не са необходими

Време: 10 до 15 минути , в зависимост от броят на участниците

Описание:

1.                  Представете целта на упражнението. Предложете на участниците да намерят човек в залата, с  когото, като съберат датите си на раждане, се получава четно число.

Бележки за обучителя: при групи с нечетен  брой  участници е добре да предложите на участника останал  без партньор, да се избере една двойка, към която иска да се  присъедини. 

2.                След като всички участници са с партньор, въведете упражнението за целите, на което сте разделили участниците по двойки.

Варианти : сменете условието за разделяне по двойки, например „намерете участник в  стаята….“:

           -     …..с  когото, когато съберете датите  си на раждане, се получава нечетно число.

-          ….. с когото не сте работили досега.

-          …..  който има различна от  твоята любима храна.

-          …. който има подобен на твоя цвят дреха.

-          …. който има едни номер по-голям или по-малък от твоя номер обувки“.

Може да помислите и за други критерии, които са подходящи за групата, с която работите.

 

Аз имам няколко тайни

Цел: да се улесни представянето на участниците по забавен начин.

Кога  да се използва: да улесни на запознаването, в началото на  срещата.

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали: листовете за флипчарт и маркери според броя на участниците

Време: 20 до 30 минути

Описание:

1.      Приканете всеки участник да си избере партньор от групата , когато не познава добре.

2.      Помолете всеки участниците да станат или да седнат в полукръг.

3.      След това им предложете да разберат името на техния партньор, както две, три „тайни“, за които никой в целия свят не знае.

4.      След това всички двойки се представят помежду си, помолете всеки участник да представи партньора си пред останалите, както и една от неговите „тайни“.

Въпроси за дискусия в голямата група:

- упражнението помогна ли ви да се запознаете с другите? ако да, по какъв начин?

- Кои от изброените „тайни“  ви направиха най-силно впечатление?

- как възприемате сега включването си в този група?

Бележки за обучителя : Добре е обучителят първо да представи своя колега или асистент. Погрижете  се представяният да се придвижват бързо и забавно. Дойте не повече от половин минута за представянето но всеки участник.


Грешна самоличност

Цел: да седаде възможност на участниците да се запознаят помежду си.

Кога  да се използва:  за улесняване за запознаването в началото на груповото събитие

Размер на групата: 10 до 50 участника

Материали: етикети с имената на участниците (според броя на участниците)

Време: 15 до 30 минути

Описание:

1. Пригответе етикети с имената на всички участници (изписани с големи букви). Използвайте само името или фамилията.

2. При влизане в залата  в началото на обучението, всеки участник получава произволно избран етикет  с име. След като всички  са се събрали, помолете участниците да се разходят в залата, за да намерят човека, на когото принадлежи етикета с името. (Уверете се в момента на раздаване на етикетите, че нито един от участниците не е получил собственото си име)

3. Продължете играта докато всички участниците получат етикет със собственото си име.

Въпроси за дискусия в голямата група:

- Беше ли ви полезно това упражнение, за да запознаете с другите?

- Как е се казва човека, на когото трябваше да дадете етикета с името му?

- Как е възприемате  сега включването си в този група?

 

Posted in Uncategorized by admin. Коментарите са изключени

Игри за най-малките ученици – продължение

От книжката на Safethechildren, Bulgaria„Да се опознаем, като поиграем”

На тиквички

Играе се от 5-6 деца без значение дали са момчета или  момичета, на възраст 8-10 години. Децата  се преброяват- 1,2,3, и в  всяко запомня номера си.

Едно от децата казва: „в нашата градинка расли порасли 4 тиквички“ ( изборът на числото е произволен, но съобразен с броят на играчите). Детето, чийто номер е назован, отговаря „Защо да са 4?  Нека да са 6„ (например).

Всички трябва да следят внимателно играта и при съобщаването на техния номер, трябва да реагират бързо, избирайки следващия. Ако някой от играчите не отговори бързо или обърка номера си, изгаря.

Играта се е играла повече през зимата на топло вкъщи.

 

Сляпа баба

Няма ограничения в броя на играчите и  възрастта.

Едно от децата се избра за сляпа баба – очите му се завързват с кърпа. Останалите участници обикалят около него, а сляпата баба се опитва да ги разпознае. Когато успее. Разпознатият заема мястото сляпата баба  и играта да продължава по същия начин.

 

Чилик/Кленза

Играчите са основно двама, но могат да се включат  и повече, играе се на поляна.

Чилик се нарича късото дърво (пръчка ),  дълго около 20 см и заострено от двете страни. „Ковак“  се казва дългата пръчка – около 100-120 см, с която се удря Чилика. Изкопава се продълговата дупка, дълбока около 10 см, а дължината и е колкото чилика,  който се  поставя в нея.

Единият играч подпъхва единия край на ковака под чилика в дупка и трябва да изхвърли чилика във  въздуха и да го  удари така, че да излети колкото може по- далече.

Вторият играч е застанал на определено разстояние, така че да успее да хване чилика и ако не успее, трябва да пренесе „ на  коне“ на ( гръб)  хвърлящия, от дупката до мястото, където е паднал чилика . Хвърлящият печели точка.

Ако вторият играч успее да хване летящото дръвче, той заема мястото на хвърлящия, ако ли не- местата им се заемат  от други играчи.

 

Кук

Издълбава се дупка в пръстта  - около 10 см . Напречно се слага къса пръчка, която се удря с друга по- дълга (подобно на чилика ). Чиято  пръчка отиде най- далече, този играч  печели точка.

Posted in Събития by admin. Коментарите са изключени

Игри за най-малките ученици – продължение


От книжката на Safethechildren, Bulgaria„Да се опознаем, като поиграем”

 „Царю, Честити…”              

В тази игра едно от децата се избира за цар, а останалите го „ посещават” с думите:

-   Царю, честит ти имен ден! Всеки ден боб ядем и на тебе няма да дадем!

Царят ги пита:

- А какво правихте днес?

Децата отвръщат:

- Няма да ти кажем, а ще ти покажем !

Показват с мимики и жестове, какво са правели. Царят трябва да отгатне и ако успее, се избира нов  цар, а ако не – той продължава да е цар.

                        

Гърненца

Играе се от момичета и момчета на възраст 7-12 години. Броят на играчите е неограничен.

Децата се нареждат в два кръга, по двойки. Вътрешният кръг са „гърненцата”, децата са клекнали в краката на своите „стопани” – външният кръг участници.

Едно дете е без гърненце. То обикаля около кръга избира си една двойка, спира се пред стопанина, стискат  си ръцете и започват „ пазарлъка”. Детето пита:

-   Дядо (или бабо, ако стопанинът е момиче), продаваш ли си гърнето ?

Стопанинът отговаря:

- Продавам го, залагам го, на друг го давам, на тебе не го давам!

При последните думи, двамата играчи си пускат ръцете и хукват в двете противоположни посоки на кръга. Всеки се стреми да стигне първи до гърненцето, защото така той става стопанина, а този без – влиза в ролята на питащия.

 

На влакче

Играе се от момчета и момичета на 10-12 години . Нареждат се в кръг . Едно дете е вътре в кръга, застава пред избрано от  него другото  дете и започва да пее :

  „ Виждам те, гледам те,

 С теб играя аз , дете

 Ако искаш, заповядай

 Да направим влакчето!”

Двете деца, хванати едно за друго, обикалят в кръг и пеят „Тра- ла- ла- ла”

Застават пред друго дете и с песничка го поканят да се хване на влакчето. Така, докато на него се хванат всички деца.

 

 

Posted in Събития by admin. Коментарите са изключени