Резултати

Представяне на резултатите и изводите от работата с Индекс з априобщаване от 48-мо ОУ “Йосиф Ковачев″, гр. София

48-мо ОУ “Йосиф Ковачев″

Предварителни резултати от работата по Индекса в най-голямото училище в България, 18-то СОУ “Уилям Гладстон”, гр. София

18 СОУ “Уилям Гладстон”

Представяне на резултатите и изводите от работата с Индекс за приобщаване от СОУ “Св.св. Кирил и Методий″, гр. Сливница

СОУ Сливница

Представяне на резултатите и изводите от работата с Индекс за приобщаване от ОУ “Св.св. Кирил и Методий″, гр. Ихтиман

ОУ Ихтиман

Представяне на резултатите и изводите от работата с Индекс за приобщаване от ОУ “Васил Левски”, гр. Правец

ОУ Правец

 

 

Leave a Comment