СОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Сливница

Кратка характеристика на СОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сливница

Историята на СОУ,,Св.Св.Кирил и Методий”гр.Сливница започва в далечната 1869г. На 11.05.1880г. се открива новата сграда на училището .За издръжката му и за строителство на прогимназия родолюбивия сливничанин дедо Пуне в съдружие с Васил Гоцев дарява 60 декара земя в местността ,,Валози”. На 27.01.1924г. при  главен учител-директор  Кръстьо Петров се освещава новата двуетажна сграда.    На тържеството присъстват софийския митрополит Партений и лично цар БорисIII,който кръщава обновеното  училище,,Цар Борис III-ти”.               През учебната 1937/1938г. по времето на директора Йорданов, Сливница открива пълен курс на обучение към 3-та мъжка Софийска гимназия като  през 1943г. шестнадесет ученици от първият випуск получават зрелостно свидетелство.      СОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” е изградено върху площ 14 800 кв.м. с две сгради-основна и сграда на началното училище. Обучението се провежда в кабинети.  Към училището има две конферентни зали  с общо 200 места ,фитнес зала, 3 специализирани кабинета по информатика, библиотека ,игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал и др.

Днес в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” учениците от 9-12 клас се обучават в профилирани паралелки по „Туризъм”,”Стопански мениджмънт” и ”Предприемачество и бизнес”.

Визия на училището

В СОУ“Св.Св.Кирил и Методий“-гр.Сливница за учебната 2012/2013 год. се обучават   617 ученика: ПДГ-39, 1-4 клас-258 ученика, 5-8 клас-210 ученика и 9-12 клас-111.Обучението се осъществява от 46 учители-33 магистри,5 бакалаври и 8 професионални бакалаври, с  I ПКС-2, II ПКС-9, IV ПКС-2.

Работа по проекти

СОУ “Св.Св.Кирил и Методий“ има утвърдени традиции и опит за работа по национални програми и проекти, както и по проекти финансирани от ЕСФ,  част от които са: 1.Проект към Агенцията за хора с увреждания; 2.Реконструкция на спортните площадки към МОМН; 3.Проект “Да се върнем в училище след часовете за още знания ,култура ,спорт и забавления“ по Оперативна програма РЧР; 4.Оптимизиране на училищната мрежа ,мярка изплащане обезщетенията на персонала; 5.НП ОУМ ,МЯРКА „Без свободен час“; 6.Проект по програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия „Трансграничен младежки фестивал „Здраве и приятелство“ към МРРБ 7.Проект по схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ с  проект „Заедно в училище,заедно в живота“ по ОП РЧР;  Към момента община Сливница кандидатства по проект за европейско финансиране за изграждане на тенис корт в двора на училището по предвиден подходящ за целта терен.

Дейности  

През 2010г. в двора на училището беше открито игрище за футбол и волейбол с изкуствена тревна настилка. Има изградени още площадки за футбол,баскетбол и волейбол, лекоатлетическа писта, трапове за дълъг скок. Физкултурния салон отговаря на всички изисквания за провеждане на учебни часове и допълнителни спортни занимания. Осигурени са две съблекални /мъжка и женска/, тоалетни,  баня с топла и студена вода. В сградата на училището има фитнес зала със съблекалня,баня с топла и студена вода.      За учебната 2012/2013г. президентът на Европейския шахматен съюз Силвио Данаилов откри официално първата учебна година по шахмат в община “Сливница”. Така общината става първата в рамките на Европейския съюз, която въвежда шаха като учебен предмет по програмата на ЕШС – “Шахмат в училище”. Освен Силвио Данаилов, на официалната церемония присъстваха кмета на община Сливница Васко Стоилков, зам. областния управител на София-област Росица Тодорова, вицепрезидентът на Българската федерация по шахмат проф. Николай Недков, Христо Андреев- началник на Регионалния инспекторат по образование София-област и други. 80 деца от общо 240-те възпитаници на  СОУ “Св.св. Кирил и Методий″ избраха да изучават шахмата като учебен предмет през учебната 2012/2013 г. Това означава, че те ще бъдат и първите ученици от страна на Европейския съюз, които ще получат оценки по шахмат. На проведения през 2012г. фестивал за детско и младежко творчество в град Бургас ученици от училището спечелиха специалната награда на фестивала на името на проф. Хачо Бояджиев.

От 2010 година е сформирана група за модерен балет с ученици от 1-11 клас която има изяви на национални конкурси.