План за логоритмично занятие за работа в група от 5-6 деца от възбудим и свръхактивен тип в предучилищна възраст

 

Автор: Маргарита Аспарухова,

цитиране на авторството е задължително при повторно публикуване на статията

 

    Основни цели на занятието:

·         Успокояване на общия тонус на детето, както във физическо, така и в психическо отношение;

·         Развитие на координацията на ръцете и краката чрез следване на инструкции, подобряване на равновесието, регулирането на силата, насочването на движенията;

·         Развитие на мануален праксис;

·         Ритмов гнозис – дискриминация на ритмови патерни и следването им;

·         Разделяне на думата на срички и изразяване на ритъма на думата чрез пляскане с ръце;

·         Концентрация на вниманието;

 

 

Допълнителни цели:

·         Разпознаване на ляво и дясно на себе си;

·         Визуализация на действие и действие по визуализация;

·         Визуализация по ритъм и следване на ритъм по визуализация;

 

А. Организационен момент

 

Децата се подреждат прави в кръг и учителят им казва, че днес им предстоят  много интересни занимания с много песни и игри. Първо ще се запознаят с едно щъркелче.

 

Б. Дейности

 

1.      „Животът на едно щъркелче” (5-7 мин)

 

Играта развива координацията на ръцете и краката, равновесието, мануалния праксис, помага за отпускане на тялото чрез протягане и слушане на бавна музика, развива уменията за визуализация.

 

На фона на бавна и успокояваща музика, учителят разказва спокойно и с увлекателен тон историята на едно щъркелче.

 

Имало едно време едно щъркелово гнездо (учителят показва като отваря ръцете си кръгообразно настрани колко е било голямо гнездото и децата го следват, правейки същото). То се намирало на един висок-висок стълб (заставаме на пръсти, вдигаме ръце нагоре и показваме, изтягайки цялото тяло колко е висок стълбът). В гнездото имало едно щъркелово яйце (показваме яйцето с длани), от него се излюпило едно малко щъркелче (показвам с юмруци събрани един до друг колко е малко щъркелчето). Щъркелчето много искало да се научи да лети и по цял ден тренирало крилата си, за да заякнат. Стояло в гнездото и размахвало крила (показваме с ръце до тялото  свити в лактите как е махало щъркелчето – движенията идват от китките и са бързи махове). С времето крилата на щъркелчето пораснали (разперваме ръце в страни) и то полетяло (махаме като птица с широко разперени ръце в страни – маховете са в следстиве на координация на движенията всички стави на ръцете и са бавни и грациозни). Щъркелчето вече било голям щъркел.

Когато се уморявал да лети, той се връщал в гнездото, за да си почине и заставал на един крак (заставаме на един крак), а след това и на другия (всички застават  и на другия крак). Често си общувал с други щъркели като тракал силно с клюна си (изнасяме изпънати ръце пред тялото и пляскаме интензивно), а когато огладнеел ходел на лов за жабки в близкото блато (пак с ръце напред се навеждаме и пляскаме, но лекичко). Накрая, дошла есента и щъркелчето отлетяло с ятото на юг, в топлите страни (пак махаме спокойно и продължително с ръце).

 

Важно за учителя: Упражнението не цели твърде прецизното изпълнение на движенията, целта на дейността е децата да се успокоят и отпуснат и да се настроят за работа. Ако децата или едно от децата се затрудняват особено много с някое движение и това го смущава или дразни, учителят привлича вниманието му и му помага с по-подробна устна инструкция и по-отчетлива демонстрация.

 

2.      „Аз дясното краче напред ще го подам” (5 мин.)

 

Учителят преминава плавно към следващата дейност, която е комбинация от песен и движения за координация на ръцете и краката, подобряване на равновесието, вниманието (при точното следване на инструкциите). Допълнително се подобрява ориентацията за ляво-дясно на себе си.

 

Дейността се изпълнява отново, докато всички са в кръг. Учителят пее бавно и показва движенията, а децата го следват.

 

Аз лявото краче,

напред ще го подам (застава се на един крак, другият леко се повдига от пода, за по-добра равновесна позиция ръцете са на кръста)

ще го раздвижа тъй-тъй-тъй (движението е наляво-надясно)

ще се завъртя. (прави се едно пълно завъртване около собствената ос)

 

Аз дясното краче,

напред ще го подам

ще го раздвижа тъй-тъй-тъй,

ще се завъртя.

 

Аз лявата ръка,

напред ще я подам ,

ще я раздвижа тъй-тъй-тъй,

ще се завъртя.

 

Аз дясната ръка,

напред ще я подам,

ще я раздвижа тъй-тъй-тъй,

ще се завъртя.

 

Аз двете си ръце,

напред ще ги подам,

ще ги раздвижа тъй-тъй-тъй,

ще се завъртя.

Аз своята глава,

напред ще наведа

ще я раздвижа тъй-тъй-тъй

ще се завъртя.

 

Важно за учителя: Трябва да се изисква точно следване на инструкциите за ляво и дясно.

 

3.      Следване на ритъм на песнички – 5 мин.

 

Децата сядат на пода, докато са още  кръг и учителят дава на всяко по една пластмасова кутия. Всички заедно пеят „Тръгнал кос” и Зеленчуци, който не яде” и тактуват по кутиите си, следвайки ритъма на песните.

 

Важно за учителя: Хубаво е децата да се окуражават да редуват лява и дясна за подобряване на координацията, но ако им е трудно в началото могат просто да следват ритъма с една ръка. Хубаво е упражнението да се прави с настроение и децата да се забавляват.

 

4.      Разходка в гората – упражнението е за развитие на уменията за дискриминация и повторение на ритмови патерни. – 5 мин.

 

Учителят предлага на децата да направят една разходка в гората и да чуят какви звуци може да има там.

 

Кълвач – почукване с един пръст по кутията в различни комбинации:

- -

- – -

-  - -

– –

Мечка – удряне с цяла длан или юмрук имитирайки, бавното и тежко ходене на мечка, редувайки на лява и дясна ръка

Дъжд – по силен и по-слаб – показваме няколко пъти как се усилва и намалява като чукаме с пръсти по кутията

Водопад – барабанене като водопад

 

Важно за учителя: вероятно децата бързо ще пожелаят сами да започнат да измислят свой ритъм, творческият подход е препоръчителен елемент в общия случай, но в конкретния е по-добре да се запази структурата на занятието. Може да им го обещаете за следващото занятие и да им отделите няколко минути като сложите предварително рамки, за да не се превъзбуждат и стават прекалено активни, а в стаята твърде шумно.

 

5.      Думички на срички – 10 мин. – развитие на сричковия гнозис и следването на ритъма на думата.

 

Децата остават седнали в кръг.

 

Инструкция: Сега всеки ще си изтегли от вълшебната торбичка късметче-думичка и ще я каже на срички с пляскане. А после  всички ще я повторим. Учителят показва с първата дума, която казва на срички и плясва с ръце на всяка сричка, после всички повтарят думата и пляскането заедно. За първото завъртане учителят слага в торбичката по-лесни думи с отворени срички – 2 или 3 срички, за второто завъртане поставя по-сложни думи с по една затворена сричка и струпване на съгласни. Избират се картинки подходящи за възрастта и на думи, които са познати на децата. Ако остане време, учителят предлага и по-сложни думички от повече срички, които казва устно.

 

Думички за първия рунд: маса, баба, куче, къща, кола, колело, сирене, дъга, домино;

 

Думички за втория рунд: чадър, шапка, топка, котка, кораб, трева, облак, слънце, майка, заек, мечка

 

В. Заключителен етап

 

Накрая учителят похвалва всички деца за добре свършената работа. И всички заедно си пляскат за браво. Следва кратичка почивка.

 

6.      Котешка почивка – 2-3  мин. – успокояване чрез протягане и дълбоко вдишване и издишаване.

 

Инструкция: А сега да си починем. Знаете ли как си почиват котетата? Учителят показва първо на децата как да направят котешко гръбче, след това лягат по гръб на пода и се протягат хубаво като котета. Изпъвайки добре всички мускулчета и поемайки дълбоко въздух няколко пъти, като леко се търкалят наляво и на дясно. Разтягането, отпускането и поемането на въздух имат успокоителен ефект върху иначе лесно възбудимата нервна система на тази група деца.

 

Важно за учителя: Осигурете на всяко дете килимче на пода и помещение, в което е достатъчно топло, за да се седи продължително време на пода.

 

Comments are closed.