Подобряване на ученето – две идеи за игри за движение

Дейност 1: Животни

Описание на дейността:

Тази дейност се нарича така, защото я представяме на децата като история, в която ги караме да си представят, че са различни животни и да изминат целия еволюционен процес.

Първо, децата си представят, че са риби и лежат на пода с лице към земята и ръце близо до тялото, движейки само бедрата си, имитирайки движенията на опашката на риба. Те се носят в морето и могат сами да решат накъде да отплуват, за да са на сигурно място.

След като излязат от водата на сушата, децата се «превръщат» в земноводни и могат леко да повдигнат главите си, разглеждайки всичко около себе си.

След това децата се «превръщат» във влечуги и пълзят из стаята като крокодили.

Когато се превърнат в бозайници, децата пълзят на четири крака и имитират котки, лъвове и т.н.

След това бозайниците се превръщат в примати или маймуни. Тогава започват да скачат от столовете с разтворени крака и ръце, да издават маймунски звуци и да удрят ръце в гърдите си.

Когато преминат през всички тези етапи, децата се превръщат в хора – първоначално в примитивни хора, които издават гърлени звуци. След това децата се превръщат в съвременни хора, които могат да разпознаят отражението си в огледалото, да гледат ръцете си, да отварят и затварят длани, да протягат пръстите си и да пляскат с ръце.

Дейност 2: Кръстосани движения

Описание на дейността

1. Тази дейност се изпълнява като едната ръка докосва противоположното коляно и така двете се редуват. Повторете около 20 пъти, по възможност в съпровод от барабанче. Повторете упражнението като този път децата вдигат крака си напред и нагоре и се опитват да го докоснат с противоположната ръка. Сега накарайте децата да затворят очи и да се опитат да докоснат с показалеца на ръката си върха на носа.

2. В следващото упражнение, застанете с кръстосани крака, ръцете се издигат и отпускат надолу, главата и гръбначният стъб са наведени напред и надолу и отпуснати така че да могат да се люлеят наляво и надясно като махало. Повторете това като размените краката и ги редувайте, докато не направите упражнението с всеки крак по 3 пъти.

Comments are closed.