Какво е добре да знаем, когато общуваме с човек със затруднение в научаването


От Книжката, издавана от Център за независим живот „Обучения за всички”, повече на www.cil.bg

- Хората със затруднения при четене (например, с дислексия), срещат трудности при четене на текстове. Ако общувате с човек с такова затруднение, не препоръчително да му изпращате писмена информация (например , писмо или други документи) , а му се обадите или да се срещнете с него.

- Не се изненадвайте, ако някой ви помоли да напишете нещо, което сте казали и което според вас е лесно за разбиране. Някои от хората със затруднения в научаването възприемат информацията  по- лесно, когато тя е в писмен вид.

- За някои хора със затруднения научването може да е необходимо повече време, за да вземат решение, бъдете търпеливи и спокойно изчакайте човека.

- Когато искате да попитате или да получите информация за нещо, е добре да имате предвид, че при някои хора със затруднения в научаването е необходимо да задавате неутрални въпроси или да повторите въпроси по различен начин, за да сте сигурни, че сте получи вярна информация.

 

Comments are closed.