Какво е добре да знаем, когато общуваме с човек, който има затруднение в говора


От Книжката, издавана от Център за независим живот „Обучения за всички”, повече на www.cil.bg

- Слушайте внимателно и търпеливо, ако говорите с човек със затруднения в говора.

- Избягвайте да довършвате неговите изречения или да го прекъсвате, без да сте разбрали какво ви казва.

- Ако не  успеете  да разберете какво ви казва човекът, попитайте. Не се преструвайте, че разбирате.

- Ако не сте сигурен, че сте разбрал точно, кажете какво сте разбрал, за да може човекът при необходимост да ви поправи или да поясни.

- Ако искате да научите повече и по – подробна информация за етикета при общуване, както и за правилата при работа с групи, в които има и хора с различни увреждания, вижте изданието на Център за Независим Живот „Обучения  за всички – Наръчник за обучителя” или какво трябва да знаем, когато организираме и провеждаме обучения, които участват  и хора с увреждания“.

Comments are closed.