Какво е добре да знаем, когато общуваме с човек със слухово увреждане


От Книжката, издавана от Център за независим живот „Обучения за всички”, повече на www.cil.bg

- Когато искате да привлечете вниманието на човек със слухово увреждане докоснете  го по рамото или махнете с ръка в полезрението му.

- Ако говорите с човека със слухово увреждане, не му крещете и не викайте в ухото му. Хората със слухови увреждания обикновено могат да четат по устните и да се ориентират по изражението на лицето ви. Ако не сте сигурни, че човекът  ви е разбрал – напишете  му бележка. Добре е винаги, когато общувате с човек със слухово увреждане, да имате под ръка лист и химикалка.

- Добре е да попитате човека със слухово увреждане кой е най – добрият начин да си общувате – дали той ползва жестомимичен  език, дали чете по устните или предпочита да си пишете бележки.

- Говорете директно на събеседника си, дори да присъства преводач. Винаги осъществявайте зрителния контакт с човека с увреждане, а не с преводача.

- Не говорете на човек със слухово увреждане зад гърба му или отстрани. Старайте се той да вижда добре лицето ви.

- Когато в присъствието на човек със слухово увреждане се използват устройства, които имат звукова сигнализация (телефона, звънец) е добре да уведомите човека  лично.

- Добре е да не говорите дълго без прекъсване, без да се уверите, че събеседникът ви е разбрал всичко (особено в случаите, в които се използва четене по устните).

- Ако срещнете човек, който е едновременно и със слухово, и със зрително увреждане, може да се окаже, че единственият  начин да си говорите с него е ако пишете главни печатни букви с показалеца си по дланта му.

Comments are closed.