Нашите предложения за игри в група с по-големите ученици, за раздвижване и подобряване на концентрацията

От Книжката, издавана от Център за независим живот „Игри за всички”, повече на www.cil.bg

Нашето изречение

Цел: Участниците да се раздвижат и забавляват.

Кога се използва:  по всяка време, особено в началото на сутрешна или следобедна сесия.

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали: самозалепващи се листчета, маркер и празен лист за флипчарт

Време:  15 до 20 минути.

Описание:

1.      Раздайте на участниците по едно самозалепващо се листче и ги приканете да напишат една  дума – съществително, прилагателно, глагол, която отразява неговите/ нейните очаквания за деня.

2.      След като всеки напише своята думи ги помолете да залепят на флипчарт листчетата.

3.      Приканете участниците да ви съдействат да направите едно изречение, като използват част от залепените листчета. Разместете  листчета, по начина, който ви предлагат участниците.

4.      След това прочетете изречението и залепете флипчарта в залата.

 

 

Нещо  за ядене

 

Цел: Участниците да се забавляват.

Кога да се използва : 10 до 30  по всяка време, особено в началото на сутрешна или следобедна сесия.

Размер на групата: не са необходими.

Време:  10 до 15 минути

 

Описание:

1.Помолете всеки участник каже как се чувства под формата на ядене, добре е да не  повтарят вече казани други гозби

2. Запишете „ менюто за деня“ – това, което казват участниците.

 

 

Две истини и една лъжа

 

Цел: участниците да се концентрат и забавляват

Кога да се използва:  по всяка време, особено в началото на сутрешна или следобедно сесия .

Размер на групата: не се необходим

Време:  15 до 30 минути  в зависимост от броя на участниците

 

Описание:

1.      Предложете на всеки участник да си помисли за три неща за себе си две от които трябва да си истина и една – лъжа

2.      Всеки участник трябва да каже трите неща за себе си, а останалите участниците трябва да предположат от тях не е истина.

 

 

Колкото повече, толкова повече

 

Цел: участниците да се концентрират и забавляват

Кога да се използва:  по всяка време, особено в началото на сутрешна или следобедна сесия.

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали: едно или две рула тоалетна хартия, в зависимост от броя на участниците.

Време:  15 до 30 минути  в зависимост от броя на участниците

 

Описание:

1.      Подайте на участниците руло тоалетна хартия с пояснението, че всеки трябва да си вземе толкова хартия, колкото смята че са му необходими.

2.      След като всички участниците  са взели толкова, колкото им трябва обяснете, че за всяко парче тоалетна  хартия, което са взели, трябва да кажат пред останалите един факт за себе си.

3.      Приканете участниците да споделят необходимия брой факти за себе си пред останалите, добре е да не приключвате упражнението, преди всеки да се е изказал.

4.      Варианти: вместо тоалетна хартия, можете да използвате бонбони.

 

Моят ъгъл

Цел: участниците да се раздвижат и забавляват.

Кога да се използва: по Всяко време, особено в началото на сутрешна или следобедна сесия.

Размер на групата:  10 до 30 участника

Материали: не се необходими.

Време: 15 до 40 минути

Описание:

1.      Помолете участниците да станат и да направят голям кръг като всички се държат за ръце.

2.      Предложете им всеки да си набележи един от ъглите в залата, без да казва на другите, и да се опита, при сигнал да ги заведе към неговия ъгъл, без да се пускат ръцете и без да се нарушава кръгът.

3.      Дайте сигнал за начало на упражнението и наблюдавайте какво ще се случи.

 

Бележки за обучителя: Обикновено първата реакция на хората е всеки да тегли към своето място, вместо да се кооперира с другите и да се стигне до всички ъгли по взаимно съгласие.

 

4.      След няколко минути предложете на участниците да се върнат по местата си и обсъдете кой как се е чувствал по време на упражнението.

 

Comments are closed.