Ето няколко оригинални идеи за опознаване на учениците и за изразяване на това, което те са, което обичат

От Книжката, издавана от Център за независим живот „Игри за всички”, повече на www.cil.bg

                                   Моите любими занимания

Цел: участниците да се запознаят помежду си.

Кога да се използва: В началото на обучението

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали: листове флипчарт и маркери според броя на участниците .

Време: 2 до 45 минути в  зависимост  от броя на  участниците.

Описание:

1.Предложете на участниците да нарисуват себе си, вършейки любимото си занимание.

2. Разделете участниците по двойки (добре е хората в двойките да не  се познават). Всеки участник трябва да обясни на партньора  си своята рисунка и защо това, което е нарисувал, че прави му доставя удоволствие.

3. След това, приканете всяка двойка си избере друга двойка  и до повторят  обяснението на рисунките си. Това може да бъде продължено, докато прецените за необходимо.

Въпроси за обсъждане в голяма група:

-          Разнообразието от неща, които участниците в групата обичат  да правят

-          Различията в забавленията според  пола на човека

-          Какво участниците са научили за себе си и другите?

Животни, растения и предмет

Цел: участниците да се запознаят помежду си и да разберат повече за се бе си и за другите членове на групата

Кога да се  използва: В началото на обучението

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали: листове за флипчарт и маркери

Време: 20 до  50  минути , в зависимост от броят на участниците.

Описание:

1.                  Разделете участниците на три групи с броене 1,2, и 3

2.                  Помолете участниците да нарисуват следното ( според групата, в която са ):

 -          За  участниците в група с номер 1: Представете своята личност чрез рисунка на животно.

-          За участниците в група с номер 2: Представете своята личност чрез рисунки на растение.

-          За участниците в група с номер 3: Представете своят личност чрез рисунки на предмет.

3.                  Приканете всеки участник да представи своята рисунка пред останалите в групата.

4.                  Предложете на участниците  да напишат името си в горната част на рисунката. Залепете

флипчартовете с рисунки на стените.

Въпроси за обсъждане в голямата група:

-          Какво ново разбрахте себе си и за другите?

-          Как  възприемате сега включването си в този група?


Намери някой

Цел: участниците от голямото група да се разделят по двойка и случаен начин и да научат  повече един за друг.

Кога  да се използва: преди упражнение за работа по двойки

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали:  не са необходими

Време: 10 до 15 минути , в зависимост от броят на участниците

Описание:

1.                  Представете целта на упражнението. Предложете на участниците да намерят човек в залата, с  когото, като съберат датите си на раждане, се получава четно число.

Бележки за обучителя: при групи с нечетен  брой  участници е добре да предложите на участника останал  без партньор, да се избере една двойка, към която иска да се  присъедини. 

2.                След като всички участници са с партньор, въведете упражнението за целите, на което сте разделили участниците по двойки.

Варианти : сменете условието за разделяне по двойки, например „намерете участник в  стаята….“:

           -     …..с  когото, когато съберете датите  си на раждане, се получава нечетно число.

-          ….. с когото не сте работили досега.

-          …..  който има различна от  твоята любима храна.

-          …. който има подобен на твоя цвят дреха.

-          …. който има едни номер по-голям или по-малък от твоя номер обувки“.

Може да помислите и за други критерии, които са подходящи за групата, с която работите.

 

Аз имам няколко тайни

Цел: да се улесни представянето на участниците по забавен начин.

Кога  да се използва: да улесни на запознаването, в началото на  срещата.

Размер на групата: 10 до 30 участника

Материали: листовете за флипчарт и маркери според броя на участниците

Време: 20 до 30 минути

Описание:

1.      Приканете всеки участник да си избере партньор от групата , когато не познава добре.

2.      Помолете всеки участниците да станат или да седнат в полукръг.

3.      След това им предложете да разберат името на техния партньор, както две, три „тайни“, за които никой в целия свят не знае.

4.      След това всички двойки се представят помежду си, помолете всеки участник да представи партньора си пред останалите, както и една от неговите „тайни“.

Въпроси за дискусия в голямата група:

- упражнението помогна ли ви да се запознаете с другите? ако да, по какъв начин?

- Кои от изброените „тайни“  ви направиха най-силно впечатление?

- как възприемате сега включването си в този група?

Бележки за обучителя : Добре е обучителят първо да представи своя колега или асистент. Погрижете  се представяният да се придвижват бързо и забавно. Дойте не повече от половин минута за представянето но всеки участник.


Грешна самоличност

Цел: да седаде възможност на участниците да се запознаят помежду си.

Кога  да се използва:  за улесняване за запознаването в началото на груповото събитие

Размер на групата: 10 до 50 участника

Материали: етикети с имената на участниците (според броя на участниците)

Време: 15 до 30 минути

Описание:

1. Пригответе етикети с имената на всички участници (изписани с големи букви). Използвайте само името или фамилията.

2. При влизане в залата  в началото на обучението, всеки участник получава произволно избран етикет  с име. След като всички  са се събрали, помолете участниците да се разходят в залата, за да намерят човека, на когото принадлежи етикета с името. (Уверете се в момента на раздаване на етикетите, че нито един от участниците не е получил собственото си име)

3. Продължете играта докато всички участниците получат етикет със собственото си име.

Въпроси за дискусия в голямата група:

- Беше ли ви полезно това упражнение, за да запознаете с другите?

- Как е се казва човека, на когото трябваше да дадете етикета с името му?

- Как е възприемате  сега включването си в този група?

 

Comments are closed.