Игри за най-малките ученици – продължение


От книжката на Safethechildren, Bulgaria„Да се опознаем, като поиграем”

 „Царю, Честити…”              

В тази игра едно от децата се избира за цар, а останалите го „ посещават” с думите:

-   Царю, честит ти имен ден! Всеки ден боб ядем и на тебе няма да дадем!

Царят ги пита:

- А какво правихте днес?

Децата отвръщат:

- Няма да ти кажем, а ще ти покажем !

Показват с мимики и жестове, какво са правели. Царят трябва да отгатне и ако успее, се избира нов  цар, а ако не – той продължава да е цар.

                        

Гърненца

Играе се от момичета и момчета на възраст 7-12 години. Броят на играчите е неограничен.

Децата се нареждат в два кръга, по двойки. Вътрешният кръг са „гърненцата”, децата са клекнали в краката на своите „стопани” – външният кръг участници.

Едно дете е без гърненце. То обикаля около кръга избира си една двойка, спира се пред стопанина, стискат  си ръцете и започват „ пазарлъка”. Детето пита:

-   Дядо (или бабо, ако стопанинът е момиче), продаваш ли си гърнето ?

Стопанинът отговаря:

- Продавам го, залагам го, на друг го давам, на тебе не го давам!

При последните думи, двамата играчи си пускат ръцете и хукват в двете противоположни посоки на кръга. Всеки се стреми да стигне първи до гърненцето, защото така той става стопанина, а този без – влиза в ролята на питащия.

 

На влакче

Играе се от момчета и момичета на 10-12 години . Нареждат се в кръг . Едно дете е вътре в кръга, застава пред избрано от  него другото  дете и започва да пее :

  „ Виждам те, гледам те,

 С теб играя аз , дете

 Ако искаш, заповядай

 Да направим влакчето!”

Двете деца, хванати едно за друго, обикалят в кръг и пеят „Тра- ла- ла- ла”

Застават пред друго дете и с песничка го поканят да се хване на влакчето. Така, докато на него се хванат всички деца.

 

 

Comments are closed.