Игри за най-малките ученици

От книжката на Safethechildren, Bulgaria„Да се опознаем, като поиграем”

Бели  Пеперудки

Тази игра е предпочитана от момичета на по- малка възраст ( 5-10 години ). Всички застават  в кръг, а вътре в него са „ двете пеперуди“,  хванати  ръка, една срещу друга .

Започват да се въртят, всички пляскат с ръце и пеят: „Бели пеперудки, отде долетяхте, дойде ли ви краят, изберете дружки”.

След  последните думи , всяка „ пеперудка“ си избира дружка от кръга. Хващат се ръце и играта продължава, докато всички  бъдат  избрани.

 

  Кър

За тази игра са нужни повече  участници и по- голямо пространство. Децата  се разделят  на два  отбора. Чертае се  голям квадрат, разделя се  на две по посочения начин .Тегли се жребий, кой от двата отбора ще бъде първи. Този отбор тръгва от неговото поле през втората порта, където пазят  участниците от другият отбор , те  правят  всичко  възможно, с избутване да не им  позволяват  да  излязат  през  пората. Този, който настъпи някоя от линиите – изгаря .Който  успее да излезе  от игрището, хуква  около него , като трябва  да прескочи бомбата, да влезе през другата порта, и да влезе в полето, отбелязано, като кър. Там също пазят играчи от другият отбор. Този който, успее  да направи „кър” (да влезе в полето ), печели 1 точка за отбор .

Като  се изчерпят  играчите от 1- вия отбор  (едни изгарят, а другите достигат „ къра“), ролите се  сменят  и започва 2- рия отбор .

  

„ Дълго  магаре“ или  Куцо  магаре“

И в тази  игра основните играчи са момчета . Едно момче застава  право, подпряно на дърво, а другите  4-ма се навеждат като за  „ Прескочи  кобила“, така че се получава Дългото магаре .“ Други 4-5  или 6 играчи се  засилват и яхват „ магарето“  като се  опитват  да се натоварят  максимален брой играчи .Тези които  са  отгоре с клатушкане, гъделичкане се  опитват да съборят „магарето”. Ако  играчите отдолу успеят да се  задържат, докато  се преброи до 5 печелят  те и си сменят местата, т.е.  тези които са били магарето трябва да яхват  тези, които са били отгоре. А ако „магарето“ се събори, същите играчи пак остават отдолу.

 

  

Comments are closed.