Конференция: Едно училище за всички – Индекс за приобщаване в България

Конференция:Едно училище за всички – Индекс за приобщаване в България

Резултати от прилагането му в български училища

 

Проф. Тони Буут на първата конференция през декември 2012 г.

На 14 октомври 2013 г., понеделник, от 10.00 ч. в София ще се проведе втората конференция на проект „Едно училище за всички”. Проектът се реализира от Център за приобщаващо образование, в партньорство с Център за изследвания на приобщаващото образование – Великобритания и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Конференцията ще представи работата на десет български училища от София-град и София-област по методиката за управление на училищната среда и приобщаване „Индекс за приобщаване”. Целта на срещата е да бъде проведена конструктивна дискусия на базата на резултатите от досегашната работа на училищата за подобряване на средата в училище, така че всички – децата, учителите и родителите да се чувстват приобщени и успешни.

Ще вземат участие членовете на координационите екипи на училищата, които работят по Индекс за приобщаване, както и авторът на Индекса проф. Тони Буут от Университета в Кембридж, ръководителят на Центъра за изследване на приобщаващото образование във Великобритания, д-р Артеми Сакелариадис, представители на български организации, работещи в сферата на приобщаването.Повече информация за проекта: www.index-priobshtavane.eu


Предварителна програма

Едно училище за всички – Индекс за приобщаване в България

Втора конференция на проекта

София, 14 октомври 2013

 

9.30 – 10.00 ч. Регистрация и кафе за добре дошли

10.00ч. Откриване и приветствие

10.15 – 11.00 ч. Представяне на процеса на работа и дискусия за приобщаването и нашата сила да променяме училището, така че децата, учителите и родителите да се чувстват приети и добре в него.

11.00 – 12.00 ч. Представяне и дискусия по процеса на работа на училищата с Индекса за приобщаване: ОУ „В. Левски” гр. Правец, СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Сливница, 48 ОУ „Йосиф Ковачев” гр. София, СОУ ”Летец Хр. Топракчиев” Божурище.

12.00 – 13.00 ч. Обяд

13.00 – 14.00 ч. Представяне и дискусия по процеса на работа на училищата с Индекса за приобщаване: ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Ихтиман, СОУ „Паисий Хилендарски” гр. Златица, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Чавдар, 18 СОУ „Уилям Гладстон” гр. София, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” Челопеч.

14.00 – 14.30 ч. Проф. Тони Буут, автор на Индекс за приобщаване, с превод от английски език

14.30 – 15.00 ч. Артеми Сакелариадис, Директор на Центъра за изследване на приобщаващото образование в Обединеното Кралство, с превод от английски език

15.00 – 15.30 ч. Кафе пауза

15.30 – 17.00 ч. Дискусия с експерти по теми от интерес за подобряване на средата в училище (в процес на уточняване)


17.30 ч. Вечеря
Ако желаете да присъствате на конференцията моля заявете вашето участие на : 02 8702063 или 0898 500 848.

Comments are closed.